Ugrás a tartalomra

A salomon .com weboldalon (a továbbiakban: „Webhely”) bármely Termék vagy Termék online vásárlása a jelen feltételek (továbbiakban ÁSZF) előzetes ismeretéhez és elfogadásához kötött.

Cikk 1. cégazonosság

YVES SALOMON - SAS 1 080 000 eurós alaptőkével, székhelye 3, Cité Paradis – 75010 PARIS, RCS Paris 552 032 328 (a továbbiakban: „YSS”).

2. cikk Cél

Ezek az Általános Szerződési Feltételek lefedik azokat a feltételeket, amelyek szerint az YSS kezeli a Tételeinek távértékesítését a Webhelyén. Meghatározzák a felek jogait és kötelezettségeit, és korlátozások és fenntartások nélkül vonatkoznak a vevők (a továbbiakban: „Vásárlók”) felé történő minden értékesítésre, és elsőbbséget élveznek minden egyéb vásárlási feltétellel és egyéb Vevői feltétellel szemben. Figyelembe kell venni, hogy az online árurendelések esetén az Ügyfél jelen ÁSZF-re vonatkozó megállapodása nem igényel kézírásos aláírást. Ezek az Általános Szerződési Feltételek bármikor módosíthatók, ezek a módosítások kötelező érvényűek a felekre nézve, és minden tranzakcióra vonatkoznak attól a pillanattól kezdve, hogy megjelennek a Webhelyen. Bármely internetfelhasználó hozzáférhet az Általános Szerződési Feltételekhez a Webhely bármely oldaláról. Az internetfelhasználó ezzel elismeri, hogy tisztában van az Általános Szerződési Feltételekkel. Az Általános Szerződési Feltételek korlátozás és fenntartás nélkül vonatkoznak az Oldalon értékesíthető összes Tételre. A Weboldalon leadott bármely Megrendelés az Ügyfél előzetes egyeztetésének és fenntartás nélküli elfogadásának feltétele a jelen ÁSZF és a vonatkozó tarifák. A Megrendelésnek a Weboldalon található megrendelési eljárás szerint történő teljesítése a jelen ÁSZF fenntartások nélküli elfogadását jelenti. A jelen ÁSZF elfogadása feltételezi, hogy az internethasználók rendelkeznek az internet használatához szükséges cselekvőképességgel, ennek hiányában cselekvőképtelenség esetén gyám vagy gondnok, kiskorúak esetén törvényes képviselőjük felhatalmazása. Az internetfelhasználó elismeri a weboldal közzétevőjének automatikus regisztrációs rendszereinek bizonyító erejét, és amennyiben ennek ellenkezőjét nem tudja bizonyítani, vita esetén lemond arról, hogy ezeket vitassa.

Ez a rendszer, amelyhez az Ügyfél aktív hozzáállása szükséges, teljes mértékben megfelel a távértékesítés területén és különösen az L. 111-1., L.112-1. és L. 221-1. cikkekben foglalt követelményeknek. és azt követően a Fogyasztói Kódex.

3. cikk Az Ügyfél előzetes tájékoztatása

Az Oldalon található Tételek értékesítése kizárólag kiskereskedelmi és magánügyfelek számára van fenntartva. Az Oldalt semmilyen körülmények között nem használhatják professzionális eladók, akár egyénileg, akár csoportosan dolgoznak, és bármilyen értékesítési formát is alkalmaznak Termékeikhez (internet, bevásárlóközpont, közvetítő, fizikai üzletek különösen). A Vevő tudomásul veszi és ennek eredményeként elfogadja, hogy a Tételeket csak olyan mennyiségben vásárolhatja meg, amely megfelel az egyéni fogyasztó átlagos szükségleteinek, és ez vonatkozik az egy rendelésben lévő cikkek számára, valamint az egyedi rendelések számára összehasonlítva. egy átlagos fogyasztó ugyanarra a termékre megrendelt normál mennyiségére. Az YSS fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a professzionális eladó vagy nem fogyasztó által egyértelműen megadott rendelést.

Valamennyi Ügyfél kijelenti, hogy bizonyos hálózatok nem megbízhatóak, különös tekintettel a biztonságos adatátvitelre, a Webhelyhez való hozzáférés folyamatosságára, az adatátvitel mennyiségi és gyorsasági teljesítményére, valamint a vírus terjedésére vonatkozó garancia hiányáról. Az YSS ezúton tájékoztatja minden Ügyfelét, hogy számítógépét vagy kézi vagy mobil eszközét fel kell szerelni olyan biztonsági szoftverekkel és képességekkel, amelyek megakadályozzák a vírusok terjedését.

Hibás vagy hibás termék esetén a jogorvoslat (csere vagy visszatérítés) vagy az elállási jog gyakorlása közvetlenül a fizikai YSS áruházban vagy az YSS termékeket kiskereskedelmi üzletekben nem lehetséges. Tájékoztatjuk a vásárlókat, hogy a Weboldalon online vásárolt Termékekkel kapcsolatos panaszaikat a Webhelyre kell irányítaniuk. Hasonlóképpen, bármely YSS üzletben vásárolt Tétel nem kezelhető a Webhely szolgáltatásaival.

4. cikk: Ügyfélszámla létrehozása

A Webhelyünkön található termékek megrendeléséhez az Ügyfélnek először ügyfélfiókot kell létrehoznia.

Az ügyfélfiók létrehozását az Ügyfélnek kell elvégeznie az űrlap személyes adatainak kitöltésével. Fiókjuk szigorúan személyes, és lehetővé teszi számukra, hogy minden rendelés leadása előtt bejelentkezzenek.

Az Ügyfél az Ügyfélfiók létrehozása során köteles megadni az azonosítását lehetővé tevő valamennyi adatot, kizárólagos felelősséggel és szabad akaratából, valamint teljes, pontos és naprakész információt megadni anélkül, hogy harmadik személy személyazonosságát felvállalná, ill. életkoruk eltitkolása vagy megváltoztatása.

Ügyfélfiók létrehozása során az Ügyfélnek meg kell választania felhasználónevét (e-mail címét) és jelszavát. Ha a kiválasztott felhasználónév már létezik, a rendszer felkéri őket, hogy válasszanak másikat. A felhasználónevek és jelszavak személyesek és bizalmasak. Ezekért kizárólag az Ügyfél felelős. Az Ügyfél köteles jelszavát titokban tartani, és azt semmilyen okból és semmilyen módon nem osztja meg. Ha azt gyanítja, hogy felhasználónevét vagy jelszavát harmadik fél használja, az Ügyfélnek haladéktalanul értesítenie kell az YSS-t annak érdekében, hogy megváltoztassa jelszavát és/vagy úgy döntsön, hogy megszünteti ügyfélfiókját.

Az YSS fenntartja a jogot, hogy bármely ügyfélfiókot bezárjon, és ennek következtében megtagadja a Vevő részére történő értékesítést az alábbi esetekben:

 • Egy vagy több korábbi rendelés fizetésének elmulasztása,
 • Az Oldal által kínált Megrendelési szolgáltatás helytelen, tisztességtelen vagy csalárd felhasználása,
 • Az Ügyfél bármely, az ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségének be nem tartása,
 • Az oldal használata és/vagy rendelés kereskedelmi célokra.

Ebben az esetben az YSS e-mailt küld az érintett Ügyfélnek az ügyfélfiók létrehozása során megadott címére, amelyben tájékoztatja, hogy felhasználónevét és jelszavát letiltották és fiókját lezárták.

5. cikk Megrendelés és a vásárlási folyamat leírása

A Megrendelő a megrendelés előtt köteles gondoskodni arról, hogy tájékozódjon a Weboldalon található Tételek műszaki jellemzőiről.

A termékek a rendelkezésre állás és a megfelelő készlet függvényében kerülnek értékesítésre. Amennyiben a Tételek a megrendeléstől számított 1 évnél hosszabb ideig nem állnak rendelkezésre, a Megrendelő díjfizetés nélkül lemondhatja a megrendelését, és a visszatérítést visszakapja. A Megrendelő elfogadhatja egyenértékű helyettesítő termék figyelembevételét, amelyet a kifizetett ár mellett elfogadhat, vagy visszautasíthat.

A Megrendelő kizárólagos felelőssége a megrendelni kívánt termékek kiválasztásáért.

A Vásárló a megrendelni kívánt cikk(eke)t a kosárba helyezve választhatja ki.

A Vásárló bármikor megtekintheti az általa kiválasztott Termékek összefoglalóját a „Kosár megtekintése” gombra kattintva. Az Ügyfélnek lehetősége lesz egy vagy több tárgyat kivenni a kosarából.

 

A Vásárló a kosara megtekintése után a „Megrendelés folytatása” gombra kattintva választhat a „vásárlás folytatása” vagy a „megrendelés megerősítése” lehetőségek közül.

A Megrendelő a megrendelésének teljesítéséhez választhat a „már vásárló” között, ebben az esetben meg kell adnia Felhasználónevét/jelszavát a megrendelés folytatásához, vagy ha nincs fiókja, ki kell töltenie egy számlázási űrlapot és kitöltheti a megrendelést követően fiók létrehozásához. A Megrendelőnek az űrlapon megadott adatok megerősítésével, vagy másik cím megadásával kell visszaigazolnia szállítási ruháját.

A webhely egy „megrendelés összefoglalóját” és választhatja a fizetési módokat.

A választást követően a Megrendelő a „Megrendelés teljesítése” gombra kattinthat.

A fizetés jóváhagyását követően egy üzenet erősíti meg a megrendelést, amely tartalmazza a rendelés összesítését, amely tartalmazza az Ügyfél adatait, a dátumot és a fizetés típusát.

A megrendelést visszaigazoló e-mailt is küldünk az Ügyfélnek, amelyet meg kell őriznie nyilvántartása céljából. Ha a fizetés banki átutalással történik, az e-mailben csak a RIB (francia bankszámlaazonosító információ) jelenik meg. Az Ügyfél a rendelési összesítőjét ügyfélfiókjából is elérheti. A megrendeléssel kapcsolatos számlát a Megrendelő a számláján érheti el.

A termékkel vagy szállítással kapcsolatos hibákból eredő hibákért vagy következményekért, valamint az utánszállítási költségekért a Vevőt terheli a felelősség, amely ezért őt terheli.

A csalás leküzdésére szolgáló ellenőrzéseket illetően az YSS fenntartja a jogot, hogy személyazonosságának igazolását kérje az Ügyféltől a fizetési módon feltüntetett személyazonosságának megerősítésére, és szükség esetén megkövetelje a rendelés banki fizetését. átutalás, amit az Ügyfélnek előre el kell fogadnia. Ez az ellenőrzési eljárás arra késztetheti az YSS-t, hogy az Ügyféltől igazolja az elmúlt 3 hónap lakcímét (közüzemi számla, internet számla, vezetékes számla stb.). Ezen információk és az ellenőrzések részeként szükséges dokumentumok megadásának elmulasztása az YSS kifejezett jogát vonja maga után a megrendelés törlésére. Az YSS a megrendelés írásos visszaigazolását is kérheti az e-mailben ismertetett eljárásnak megfelelően.

Minden megrendelés magában foglalja az eladásra kínált Tételek árának és leírásának elfogadását.

A hitel-/bankkártyaszámok online közlése, valamint a megrendelés visszaigazolása és annak befizetése minden esetben annak bizonyítéka, hogy a megrendelés a 2000. március 13-i 2000-230 sz. törvényben foglaltaknak megfelelően teljes. az információs technológiákhoz és az elektronikus aláírásokhoz kapcsolódó bizonyítékok, a megrendelésből eredő összes összeg esedékessé válik.

Ez a visszaigazolás az aláírást és az Oldalon végzett műveletek kifejezett elfogadását jelenti.

Amennyiben az Ügyfél bejelentkezési ideje alatt a Weboldalon huzamosabb ideig tartózkodik, az Ügyfél kosarának ezt megelőző tartalma nem kerül mentésre. A Vásárlót felkérjük, hogy kezdje újra a megrendelését.

Az összes szükséges értékesítési szakasz megtalálható a salomon .com honlapon a Polgári Törvénykönyv 1369-1. cikkében foglaltaknak megfelelően.

A Ptk. 1369-4. §-ában foglaltak értelmében a Megrendelőnek lehetősége van a megrendelés végleges visszaigazolása előtt a rendelés részletét és a végösszeget ellenőrizni és az esetleges hibákat kijavítani, mielőtt azt kiegészíti és elfogadja. Amint az Ügyfél befejezte a megrendelését, az YSS azonnal e-mailben visszaigazolja a megrendelés kézhezvételét.

Az adásvétel azonban nem tekinthető véglegesnek mindaddig, amíg az Ügyfél meg nem kapta az YSS-megrendeléséről szóló visszaigazolást, amely tartalmazza a tételek kiszállítását. Csak a kiszállított tételeket kell megterhelni.

6. cikk. A tételek ára

A Tételek eladási ára a Megrendelő preferenciáitól függően euróban, GBP-ben vagy USD-ben jelenik meg, beleértve az ÁFA-t, a szállítási költségek nélkül, amelyeket a Megrendelő fizet, és megtalálható a salomon weboldalon. .com a megrendelés időpontjában helyesen, és a jövőben változhat. A szállítási díjak minden esetben minden fizetés előtt megjelennek az Ügyfél számára. Ez azonban nem zárja ki a salomon .com weboldalon megjelenő árakkal kapcsolatos nyilvánvaló hibák lehetőségét. Ebben az esetben az YSS e-mailben értesíti a Vevőt az elkövetett hibáról, és közli vele a termék helyes árát. Ha a helyes ár magasabb, mint a salomon .com weboldalon feltüntetett hibás ár, a Vevő dönthet úgy, hogy lemondja megrendelését. Ha nem kívánnak lemondani, a megrendelésről egy e-mailt küldünk, amelyben kijavítják a hibát és tájékoztatják a Vásárlót a helyes árról, valamint kifejezett hozzájárulásukat kérik az ár megfizetésére. Ezzel szemben, ha a helyes ár alacsonyabb, mint a salomon .com weboldalon feltüntetett hibás ár, a megrendelés érvényben marad, de módosul, hogy a helyes árat mutassa. A tételek ÁFA-t tartalmazó árai csak a normál szállítási és futárköltségeket tartalmazzák Párizson belül és Hauts-de-Seine térségében. A tételek ÁFA-t tartalmazó árai nem tartalmazzák az expressz szállítási díjakat, amelyeket a Weboldalon feltüntetett díjak szerint külön számlázunk ki. A szállítási díjakat a rendelési folyamatban a Megrendelő tájékoztatása és teljes egyetértése érdekében a rendelés teljesítése előtt ismertetjük. Az árak a megrendelés napján érvényes általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazzák, figyelembe véve, hogy az áfakulcsok változása automatikusan befolyásolja a Termékek árát. A Tételek eladási ára bármikor módosítható, és minden online árfrissítést követően leadott rendelésre vonatkozik. A tételek kiszállítása a DDP-vel történik, azaz az YSS köteles megfizetni az összes szállítási költséget és vállalni minden kockázatot az áru kiszállításáig.

Deviza - Az euró átváltási díjakat az YSS viseli.

7. cikk Fizetés

A megrendelt termék ára teljes egészében a megrendelés napján és adott esetben a termék lefoglalásának napján esedékes. Bármilyen hiányos fizetés vagy fizetési incidens a megrendelés vagy a foglalás törlését vonhatja maga után, a költségek a Vásárlót terhelik. Az ár kifizetése euróban, GBP-ben vagy USD-ben történik, az Ügyfél preferenciáitól függően. Az Ügyfél megrendelését a salomon .com weboldalon megadott fizetési módok bármelyikével teljesítheti: hitel-/betéti kártya (cashcard, Mastercard, Visa, American Express), banki átutalás vagy PayPal. Banki átutalással történő fizetés esetén az YSS e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet az YSS banki adatairól, amelyekre az utalást teljesíteni kell. Az Ügyfél bankja által végrehajtott banki átutalások az Ügyfelet terhelik. Külföldi számláról az YSS számlájára történő banki átutalások elfogadhatók, feltéve, hogy az Ügyfél viseli az esetleges banki költségeket mindkét oldalon. Ha az Ügyfél fizetését hét (7) napon belül nem kapja meg, az a megrendelés törlését és a Tételek Weboldalon történő továbbértékesítését vonja maga után. Hitel-/bankkártyája visszaélésszerű használata esetén az Ügyfél felkérést kap, hogy amint tudomást szerez, vegye fel a kapcsolatot az YSS ügyfélszolgálatával a következő e-mail címen: contact@yves-salomon.com.

A tételek az yss kizárólagos tulajdonában maradnak az ár teljes kiegyenlítéséig, ahogy azt a vásárló elismeri és elfogadja.

8. cikk. Szállítás és átvétel

A termékeket csak Európában, az USA-ban, Dubajban és Hongkongban lehet kiszállítani, a Megrendelő által a megrendeléskor megadott címre. A Megrendelőnek meg kell adnia egy telefonszámot, amelyen a szállító cég elérheti, és minden szükséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy a szállítmányt átvehesse. A Megrendelő kérheti továbbá, hogy a termékeket olyan általa választott természetes személynek szállítsák ki, akinek állandó lakóhelye Franciaország szárazföldi részén van, például ajándékozás esetén.

A Megrendelő számos szállítási lehetőség közül választhat, amelyek közül néhány többletköltséggel jár.

A szállítási költségeket az YSS fizeti, kivéve azokat az eseteket, amikor a Megrendelő a megrendelés során felajánlott szállítási módok valamelyikét választja, ahol a szállítási költségeket őt kell viselnie; ezen díjak összegét a Megrendelővel a megrendelés teljesítése előtt közöljük.

A futárszolgálat csak Párizsban és Hauts-de-Seine-ben érhető el.

A tételek kiszállítása a Megrendelő által a megrendeléskor megadott szállítási címre, legkésőbb a megrendeléskor megjelölt időpontig, a szállítás országától függően történik.

Az YSS mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelést a Megrendelés keltétől számított 7 munkanapon belül kézbesítse, és vállalja, hogy a kiszállítás a megrendelés teljes összegének teljes kifizetését követő 30 munkanapon belül megtörténik.

A szállítási határidők tájékoztató jellegűek, és változhatnak, különösen vis maior, átmeneti elérhetetlenség stb. esetén... A Megrendelő nem vállalja az YSS felelősségét a szállítási határidők be nem tartása esetén. Ha a szállítási idő a megrendeléstől számított 30 napot meghaladja, a vásárlás elállhat, és a Vásárló a teljes árát visszatérítheti.

A megrendelt tételek feltehetően jó állapotban vannak kiszállítva. A Megrendelőnek a megrendelésének elvesztése vagy megsérülése esetén a kifogást a kézbesítés időpontjában, vagy az azt követő legfeljebb 24 órán belül a szállító cégnél kell megtennie. A panaszoknak egyértelműnek kell lenniük ahhoz, hogy az YSS érvényesítse jogait a szállító céggel szemben. Ennek hiányában a panasz semmis. Bármilyen panaszt ugyanezen időkereten belül a salomon .com ügyfélszolgálatán is meg kell küldeni e-mailben vagy rögzített levélben, kézbesítési bizonylattal. Minden reklamációnak tartalmaznia kell a Megrendelő elérhetőségét, a megvásárolt projekt referenciáit, valamint a reklamáció indokait és indokait fényképekkel együtt. Az YSS panaszszámot adhat ki a panasz feldolgozásához. Ha a terméket reklamációs szám és számla másolata nélkül küldik vissza (amelyet be kell nyújtani), az YSS nem tudja garantálni, hogy a reklamációt a lehető leggyorsabban elbírálják. A terméket eredeti állapotában és csomagolásában, kopás nélkül, a ruhadarabról le nem távolított eredeti címkékkel, valamint minden tartozékkal együtt kell visszaküldeni, aminek sértetlennek, használati nyomoktól mentesnek és kifogástalannak kell lennie. Ezek a feltételek határozzák meg a reklamáció érvényességét, biztosítják a Termék sértetlenségét és a reklamáció okának érvényességét. A fent említett eljárás és feltételek be nem tartása esetén az Ügyfél követelése semmissé válik. A visszaküldött áruk szállítása a Megrendelő kockázatára és költségére történik.

A megrendeléssel kapcsolatos szállítási hibával, illetve hibás vagy rossz állapotú termék kiszállításával kapcsolatos reklamációt a kézbesítést követő legfeljebb 48 órán belül kell megtenni. Ezen határidőn túl a Megrendelő nem hivatkozhat szállítási hibára, és nem kérhet jogorvoslatot a hibás vagy rossz állapotú leszállított Termékért.

9. cikk. Visszaküldések és visszatérítések

Ha egy szállítmány nem felel meg a Megrendelő Megrendelésének, vagy ha az szállítás közben megsérült, a Vevő az alábbi és a Weboldalon elérhető eljárás szerint visszaküldheti az árut az YSS-nek.

A Weboldalon vásárolt összes termék visszatérítés tárgyát képezheti, kivéve azokat, amelyekre ennek ellenkezője van kikötve (például személyre szabott termékek).

Emlékeztetni kell arra, hogy a Webhelyen vásárolt termékek árát az üzletben nem lehet visszatéríteni.

CSERE

A megvásárolt termékek cseréje csak ugyanazon modell eltérő méretére vagy színére lehetséges, a készlet erejéig.

A Megrendelő csereigényét a megrendelt tételek postai bélyegzővel igazolt kézhezvételétől számított 14 napon belül kell benyújtania. Ha a 14 napos határidő szombaton, vasárnap, munkaszüneti napon vagy munkaszüneti napon jár le, ez meghosszabbodik a következő munkanapra.

A visszaküldési/csere folyamat elindításához az ügyfeleknek be kell lépniük a visszaküldési/csere szakaszba, és be kell jelentkezniük fiókjukba, vagy meg kell adniuk e-mail címüket és rendelési számát. Ezután az ügyfeleknek ki kell választaniuk a kívánt opciókat az online visszaküldési/csere-jelentkezési űrlap kitöltésével.

Amint a visszaküldött cikk megérkezett, az YSS folytatja a csereáru kiszállítását.

VISSZATÉRÉS

A Vásárlónak a visszatérítési igényét a megrendelt tételek postai bélyegzővel igazolt kézhezvételétől számított 14 napon belül kell benyújtania. Ha a 14 napos határidő szombaton, vasárnap, munkaszüneti napon vagy munkaszüneti napon jár le, ez meghosszabbodik a következő munkanapra.

A Megrendelő köteles a Terméket eredeti állapotában (csomagolás, címkék megtartva, számla másolata, a Termék sértetlenül, változtatás nélkül) visszaküldeni az YSS-nek.

Az YSS teljes mértékben visszatéríti a Vásárlónak a visszaküldött árukat, feltéve, hogy nem voltak viselve, nem használtak vagy sérültek, és mellékelték hozzájuk a számlát, és a ruhákon az eredeti címkék vannak.

Az YSS fenntartja a jogot, hogy megtagadja minden olyan Tétel visszaküldését, amely nem felel meg a fent említett feltételeknek.

A visszaküldött Tételek ellenőrzését követően az YSS a lehető leghamarabb, de legkésőbb a visszaküldött csomag átvételét követő harminc (30) naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által a fizetéshez használt bankszámlára vagy fizetési számlára. a Tételekhez.

A már átvett cikkek visszaküldéséhez az ügyfél kívánsága szerint:

  • Vagy: vegye igénybe a tárgyátvételi szolgáltatást egy általuk választott helyen. Ebben az esetben az Ügyfélnek tizennégy (14) napon belül fel kell vennie a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal a +33 (0)1 76 31 11 66-os telefonszámon, hogy megegyezzen a Tétel(ek) átvételének időpontjában és időpontjában az YSS által. A visszaküldött termék(ek)ért kifizetett összegeket tizennégy (14) napon belül vissza kell téríteni attól a naptól számított tizennégy (14) napon belül, amikor az Ügyfél értesítette az YSS-t vagy a termék visszaküldési szándékát.
  • Vagy: küldje el a tételeket postai úton valamelyik szállító cégünk segítségével. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a megrendelt Termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül a megfelelő terméket a csomaghoz mellékelt visszaküldési címke segítségével elküldeni a következő címre: SOURCE VIVE – Szerviz ügyfél YS - 8-10 , rue Gustave Eiffel - Cellule n° 13 - 92110 CLICHY - FRANCE. A cikk közvetlen visszaküldésének költségeit az YSS viseli. A Vásárlónak meg kell őriznie a visszaküldést igazoló okmányt. A visszatérítés tizennégy (14) napon belül megtörténik, miután az YSS átvette a hibátlan állapotban visszaküldött tételeket.

Kérjük, vegye figyelembe: az YSS nem vállal felelősséget a nem a kiszállítási szolgáltatásán keresztül visszaküldött termékekért, és nem térítheti vissza a visszatérítést, ha a visszaküldött termék nem ugyanolyan állapotban van, mint a szállított.

10. cikk. A tulajdonjog fenntartására vonatkozó záradék

Az YSS fenntartja az eladott Tételek tulajdonjogát az esedékes tőkeösszeg és az esetleges költségek teljes és tényleges kifizetéséig. A Megrendelő a teljes fizetésig a tulajdonjog-megtartott termékekre zálogjogot vagy garanciát nem ruházhat, illetve azokat garanciaként nem használhatja fel, és az YSS Tételét egyedileg kell kezelnie.

Ezek a feltételek nem érintik a terméknek a jelen ÁSZF szerinti leszállításakor a Vevőre való átruházását a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru elvesztésének és károsodásának minden kockázatának, valamint az okozott károkért való felelősségének. Az Ügyfél ezért a Termék átvételétől számítva biztosítást köt a Termékkel kapcsolatos kockázatok fedezésére.

11. cikk. Elállási jog

 

A Vevőnek a kézhezvételét követően 14 nap áll rendelkezésére a Termék(ek) visszaküldésére anélkül, hogy döntését indokolnia kellene.

E jogának gyakorlásához az Ügyfélnek ki kell töltenie az Ügyfélszolgálatunkon kérhető elállási űrlapot: contact@yves-salomon.com ill.
elállási döntését félreérthetetlenségtől mentes nyilatkozattal írásban közölje. Az elállásról szóló értesítést az Yves Salomon SAS társaságnak kell címezni, amelynek koordinátáit az értékesítési feltételek első cikke tartalmazza, és a következő információkat kell tartalmaznia:

Yves Salomon SAS figyelmébe - (cím) - mail:

Ezúton értesítem az alábbi termék értékesítésétől való elállási döntésemről:
Rendelés dátuma (NN/MM/ÉÉ) és kézhezvétele (NN/MM/ÉÉ) *
Vezetéknév* és keresztnév*:
A feladó e-mail címe:
A feladó telefonszáma:
Számlázási cím* :
Szállítási cím* :
Elállás oka:
Aláírás*:
Dátum*:

* kötelező információ

A Vásárló köteles a Termék(eke)t haladéktalanul, de legkésőbb elállási döntésének közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az Yves Salomon SAS-nak, kivéve, ha Yves Salomon SAS felajánlja az áru saját átvételét.

A visszavonás hatálya alá tartozó terméket/termékeket a következő címre kell visszaküldeni:

Forrás vive - ügyfélszolgálat ys
8-10, rue Gustave Eiffel
13. számú sejt
92110 Clichy
(Franciaország)

eredeti csomagolásukkal.

A Francia Fogyasztói Törvénykönyv L 221-23 cikkelye értelmében a visszaküldés költségeit a Vevő terheli.

A Termék(eke)t új, sértetlen állapotban kell visszaküldeni, ellenkező esetben visszaküldésre vagy visszatérítésre nem áll módunkban.

Az elállási jog időben történő gyakorlása esetén Yves Salomon Yves Salomon kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél elállási döntéséről való tájékoztatásától számított 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek az összes kifizetett összeget, beleértve a szállítási költségeket is.

Yves Salomon SAS nem köteles többletköltséget megtéríteni, ha a Megrendelő az Yves Salomon SAS által kínált szokásos szállítási módnál drágább szállítási módot választott.

Yves Salomon SAS ezt a visszatérítést ugyanazzal a fizetési móddal fogja teljesíteni, mint amelyet az Ügyfél az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten hozzájárul egy másik fizetési mód használatához.

Az elállási jog a Fogyasztói Kódex L221-28. cikke értelmében kizárt a Vevő specifikációi szerint megkötött vagy egyértelműen személyre szabott áruszállítási szerződések, illetve olyan áruszállítási szerződések esetében, amelyek valószínűleg gyorsan romlanak vagy lejárnak.

12. Cikk Garancia

A termékekre a polgári törvénykönyv 1641-1648. cikkében, valamint a fogyasztói törvénykönyv L 217-3-ban és az azt követő években meghatározott feltételek szerint garanciát vállalunk minden rejtett hibára, nem megfelelőségre és kritikus hibára, minden egyéb jótállás kizárásával:

A megfelelőség jogi garanciája:

Yves Salomon SAS a megrendelésnek megfelelő, a kiszállítás időpontjában meglévő megfelelőségi hibáktól mentes Terméket szállít, azaz a Terméknek alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által keresett célra, és a terméknek meg kell felelnie a leírásnak, típusnak, mennyiségnek, ill. minőség, különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, az interoperabilitás vagy a szerződésben előírt bármely egyéb jellemző tekintetében.

Yves Salomon SAS felelősséggel tartozik a csomagolásból, az összeszerelési útmutatóból vagy a beszerelésből eredő minden olyan hibáért is, amelyet a szerződés a felelősségére rótt vagy az ő felelősségére végeztek, vagy ha a helytelen beszerelést a fogyasztó a szerződésben meghatározottak szerint Yves Salomon SAS által biztosított szerelési útmutató hiányosságai vagy hibái miatt következett be.

Ez a megfelelőségi garancia csak akkor lép életbe, ha azt a Vevő a Termék(ek) átadásától számított két éven belül kéri. A szállítástól számított huszonnégy (24) hónapon belül fellépő megfelelőségi hibákat az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell a szállítás időpontjában fennállónak.

Az Ügyfél választhat a nem megfelelő Termék(ek) kijavítása és cseréje között, kivéve, ha e választások egyike lehetetlen vagy nyilvánvalóan aránytalan költséggel jár Yves Salomon SAS számára, amely esetben Yves Salomon SAS választhat a másik megoldást.

Ezen túlmenően, súlyos hiba esetén a Vevő a kifizetett árat teljes mértékben visszakaphatja, és visszaküldheti a Terméke(ke)t, vagy megtarthatja a Termék(eke)t és az ár egy részét visszakaphatja.
A cikk(ek) kijavítása, cseréje vagy megtérítése a Megrendelő számára ingyenes, és nem akadályozza meg az esetleges kártérítést.

Rejtett hibák jogi garanciája (Ptk. 1641-1648. cikk)

Yves Salomon SAS a Termék(eke)t olyan látens hibáktól mentesen szállítja, amelyek alkalmatlanná teszik a célt, vagy olyan mértékben rontják a használatot, hogy az Ügyfél nem vásárolta volna meg, vagy alacsonyabb áron, ha a hiba ismert volna.

Ez a garancia csak akkor érvényes, ha a Vevő a hiba felfedezésétől számított két (2) éven belül, de mindenképpen a vásárlástól számított öt (5) éven belül kéri.

Lappangó hiba esetén a Vevőnek lehetősége van a Termék(ek) visszaküldésére és teljes visszatérítésre, vagy a Termék(ek) megtartására és részleges visszatérítésre.

A megfelelőségi jogi garancia minden kereskedelmi garanciától függetlenül érvényes.

Garancia az eredetiségre

Az YSS garantálja a webhelyén vásárolt összes termék hitelességét.

13. Cikk. Felelősség

Az YSS fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon található információkat bármikor és figyelmeztetés nélkül módosítsa.

Az YSS kötelezettséget vállal arra, hogy a lehető legpontosabban írja le a Webhelyen eladó Tételeket, és gondoskodik arról, hogy az oldalon elérhető információk a lehető leghatékonyabban frissüljenek.

A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tételek ára valószínűleg változhat az Oldalon és az áruházban, és hogy ez az árkülönbség semmilyen esetben sem képezheti alapot a Weboldalon vagy az áruházban vásárolt Termékek teljes vagy részleges visszatérítésére. bolt.

Az YSS semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé azokban az esetekben, amikor kötelezettségei teljesítésének elmulasztása a kapcsolatfelvételben részt vevő harmadik fél előre nem látható vagy elkerülhetetlen cselekménye, vagy a francia jog által meghatározott vis maior, vagy a cselekmények miatt következett be. (a fogyasztóvédelmi törvénykönyv L. 121-20-3. cikke).

Ezen túlmenően az YSS nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyeket egy adott hálózat okoz az online vásárlás során, mint például a személyes adatok elvesztése, jogsértések, vírusok, szolgáltatáskimaradás vagy egyéb véletlenszerű problémák.

Az YSS kizárólag az Oldal használatakor vagy a Vevővel kötött adásvételi szerződés megkötésekor felmerülő közvetlen és előrelátható károkért felel, a közvetett károk kizárásával.

14. cikk Vis maior

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazását vis maior esetére felfüggesztjük, és a feldolgozási és szállítási határidőket megfelelően meghosszabbítjuk. Az YSS, ahol csak lehetséges, törekszik arra, hogy véget vessen a vis maior esetének, vagy olyan megoldást találjon, amely lehetővé teszi számára, hogy a vis Maior esete ellenére teljesítse szerződéses kötelezettségeit, anélkül, hogy ezzel kapcsolatban felelősséget vállalna.

Ha a Vis Maior esete 30 napon túl folytatódik, az YSS kártérítés, kamatok vagy bármilyen kártérítés fizetése nélkül törölheti a megrendelést.

15. cikk Szellemi tulajdon

Az YSS az összes szellemi tulajdonjog kizárólagos tulajdonosa:

   • a webhelyen elérhető tételek esetében,
   • az adott cikkekhez kapcsolódó márkák és nevek esetében,
   • magára a webhelyre és a webhely bármely más összetevőjére,
   • az YSS által az Oldal szerkesztése céljából összeállított és kezelt adatbázisok, azok szerkezete és tartalma,
   • a webhely összes tervezési eleméhez, legyen az grafikus vagy műszaki,
   • nevekre, betűszavakra, logókra, színekre, műalkotásokra vagy egyéb szimbólumokra, amelyeket az YSS használhat, alkothat vagy implementálhat,
   • és általánosságban a salomon .com webhelyen található összes írásos elemre és fényképre vonatkozóan.

Tilos bármilyen védjegy, kép, formatervezés és modell vagy bármely más olyan elem használata, amelyhez az YSS rendelkezik szellemi tulajdonjoggal.

A Webhelyen található dokumentumokra és a Webhelyhez létrehozott egyes elemekre vonatkozó szellemi tulajdonjogok az YSS kizárólagos tulajdonát képezik, amely nem ad ki más engedélyt vagy jogot, mint a Webhely megtekintésére. A Webhely bármely oldalának vagy tartalmának sokszorosítása az YSS előzetes írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges.

Az Ügyfél nem másolhat, módosíthat, nem készíthet származékos munkát, dekompilálhat vagy fejthet vissza, és semmilyen más módon nem kísérelheti meg a forráskód beszerzését (kivéve a törvényben előírt eseteket), semmilyen jogot nem értékesíthet, nem tulajdoníthat, nem ruházhat alvállalkozásba vagy ruházhat át semmilyen módon. csatolva a szoftverhez.

Továbbá a szoftver módosítása vagy a szoftver módosított verzióinak használata, különösen (de nem kizárólagosan) abból a célból, hogy jogosulatlan hozzáférést kapjanak a szolgáltatáshoz, és az oldalhoz más módon hozzáférjenek, mint az YSS által e célra biztosított interfészen keresztül. , tilos.

Minden személyes webhellyel rendelkező Ügyfélnek, aki személyes használatra szeretne elhelyezni egy hivatkozást a webhelyén, amely az YSS webhelyére irányít át, előzetes írásbeli engedélyt kell kérnie az YSS-től.

Az YSS kérésére minden jogosulatlan linket el kell távolítani.

16. cikk Különleges ajánlatok és hírlevelek

Az YSS különleges ajánlatokat küld Ügyfeleinek postán, e-mailben, szöveges üzenetben, telefonon és az YSS vagy bármely leányvállalata által felügyelt összes webes felületen keresztül a közösségi médiában, előzetes elfogadás esetén.

Az Ügyfél bármikor leiratkozhat ezekről a marketingüzenetekről az összes e-mailben megjelenő „leiratkozás” linkre kattintva.

17. Cikk. Cookie-K

Az YSS fenntartja a jogot, hogy adatokat gyűjtsön az Ügyfélről, különösen a cookie-k használatával.

A sütik nem teszik lehetővé az Ügyfél azonosítását.

Ezek olyan fájlok, amelyek nyomon követik az Ügyfél weboldalon végzett tevékenységét.

Általánosságban elmondható, hogy rögzítik az YSS webhelyén történő számítógépes böngészéssel kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, látogatás dátuma és időpontja stb.), az Ön későbbi látogatásai során olvasható információkat (az YSS Ügyfélfelismerő rendszere az oldalon), és adatokat továbbítanak. az YSS-hez. Ezeket az információkat az Ügyfél számítógépén legfeljebb egy hétig tárolják.

Emlékeztetünk arra, hogy az Ügyfél megtagadhatja a „sütik” használatának elfogadását, ha böngészőjét az alábbiak szerint konfigurálja:

Az Ügyfél által végrehajtott bármely konfiguráció módosíthatja az internetes böngészést, és az oldal bizonyos szolgáltatásaihoz való hozzáférés feltételei Cookie-k használatát teszik szükségessé.

A Webhely harmadik féltől származó informatikai alkalmazásokat használ, amelyek lehetővé teszik az Ügyfél számára, hogy megossza a Webhely tartalmát más személyekkel, vagy megossza másokkal véleményét a Webhely tartalmáról. (Közösségi hálózatok, mint a Facebook, Google, Twitter stb.).

Amikor az Ügyfél megtekint egy „Megosztás” vagy „Tetszik” gombot tartalmazó oldalt, böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a megfelelő közösségi hálózat szervereivel.

Ha böngészés közben csatlakoznak a közösségi hálózathoz, az alkalmazásgombok lehetővé teszik számukra, hogy összekapcsolják a megtekintett oldalakat a fiókjukkal.

Ha beépülő modulokat használnak, például a „Tetszik” gombra kattintva, vagy megjegyzést hagyva, a megfelelő információkat elküldjük a megfelelő közösségi oldalra, és közzétesszük a fiókjukban.

Ha az Ügyfél nem akarja, hogy a közösségi hálózatok összekapcsolják az Oldalon keresztül gyűjtött információkat a fiókjával, ki kell jelentkeznie a szóban forgó közösségi hálózatból, mielőtt felkeresné az oldalt.

Az YSS semmilyen módon nem vállal felelősséget a közösségi hálózatok tartalmáért vagy működéséért, beleértve a webhelyhez kapcsolódó tartalmakat sem.

18. cikk. Személyes adatok védelme

Az YSS minden lehetséges lépést megtesz a webhelyén megosztott személyes adatok bizalmasságának és biztonságának védelme érdekében. Ennek érdekében a weboldal SSL típusú (Secure Socket Layer) biztonságos fizetési módot használ.

Az YSS az „Informatique et liberté́” („Adatvédelem és szabadságjogok”) című, 1978. január 6-i 78-17. sz. törvény rendelkezéseinek megfelelően gyűjti ügyfelei személyes adatait.

A személyes adatok feldolgozása információkat gyűjt az Ügyfelekről, amikor regisztrálnak a Webhelyre, vagy online vagy üzletben hoznak létre ügyfélfiókot.

Ez az adatgyűjtés a Commission National de l'Informatique et des Libertés (CNIL – Nemzeti Adatvédelmi és Szabadságügyi Bizottság) nyilatkozata tárgyát képezi.

Az YSS által alkalmazott Személyes Adatok Charta elérhető a Webhelyen.

19. Cikk. Lakóhely

A felek lakóhelyének azt a címet kell tekinteni, amely az Ügyfél megrendelőlapján, az YSS esetében pedig a Webhelyen található címen szerepel.

20. cikk Alkalmazandó jog és joghatóság

Az YSS és az Ügyfél közötti ügyletekre csak a francia jog vonatkozik.

Az Yves Salomon SAS társaság és egy ügyfél-fogyasztó között a jelen Általános Szerződési Feltételek végrehajtása vagy értelmezése kapcsán felmerülő vita esetén az ügyfélnek lehetősége van minden jogi lépés előtt békés megoldást keresni, és jogorvoslatért fordulni. közvetítő központ:

CENTER DE MÉDIATION ET D'ARBITRAGE DE PARIS

39 Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Párizs

E-mail: consommation@cmap.fr


A kérelmet a közvetítő csak abban az esetben tudja megvizsgálni, ha a Megrendelő a vitát először Yves Salomon SAS cég ügyfélszolgálatával kísérelte meg rendezni, amelynek elérhetőségei a társaság honlapján elérhetők.

A közvetítési kérelemnek tartalmaznia kell az Ügyfél vezeték- és vezetéknevét, e-mail címét, telefonszámát, az Yves Salomon SAS elérhetőségét, a tényállás rövid ismertetését és Yves Salomon SAS-val való előzetes kapcsolatfelvétel igazolását.

Az Európai Bizottság ezenkívül platformot biztosít a fogyasztóknak az online vitarendezéshez az Európai Unióban fogyasztó és szakember közötti szerződés keretében. A platform a következő címen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

A közvetítés igénybevétele nem előfeltétele a jogi lépéseknek. Az Ügyfél tehát szabadon elfogadhatja vagy megtagadhatja a közvetítő igénybevételét, valamint elfogadhatja vagy elutasíthatja a közvetítő által javasolt megállapodást.
A közvetítői eljárás sikertelensége esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek végrehajtásával vagy értelmezésével kapcsolatos bármely jogvita a francia eljárás szabályai szerint jogerős bíróság elé kerül.

21. Cikk. Semmisség

Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése hatályos jogszabály vagy jogerőre és végrehajthatóvá vált jogi határozat tekintetében semmisnek bizonyul, úgy azt meg nem írtnak kell tekinteni, anélkül azonban, hogy a jelen ÁSZF érvénytelenné válna vagy a többi rendelkezés érvényessége megváltozna. .

22. cikk. Lemondási kötelezettség

Az a tény, hogy bármelyik fél úgy döntött, hogy ideiglenesen vagy véglegesen nem hivatkozik a jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több pontjára, nem szünteti meg a fennmaradó ÁSZF-ek valamelyikére való hivatkozási jogát.